Vennekredsen Fjordparkens Ældrecenter

Nomineret af: Jytte Røjkjær

Fjordparkens Vennekreds er en lille men aktiv forening med omkring 100 medlemmer. Foreningens vigtigste formål er at give beboerne på Fjordparkens Ældrecenter gode oplevelser og indhold i hverdagen i trygge rammer. Styrke fællesskabet til Rindum sogn og naboerne til ældrecentret.
Vennekredsen udgiver 3 gange årligt medlemsbladet GNISTEN til alle beboere, pårørende og medlemmer. Bladet beskriver bla. aktiviteter for beboerne, informerer om livets gang på Fjordparken i tekst og billeder og nyt fra lederen.
Vennekredsen arrangerer og giver støtte til mange forskellige ting eks. teltferie i 4 dage for beboerne på ældrecentrets parkeringsplads, busture/udflugter og hyggelige sjove fester med dejlig musik.
Faste ugentlige og månedlige aktiviteter kan nævnes bobspil for herrerne, strikkeklub,skubbeture,kortspil, avisoplæsning, busture ud i det blå og musik/sang.
Det er ikke antal deltagere, der er vigtigst, men at den enkelte beboer får en god oplevelse.
Pengene til støtte kommer fra 2 årlige loppemarkeder forårs- og vintermarkeder og donationer.
Vennekredsen drives udelukkende på frivillig basis af en flok aktive og engagerede frivillige ildsjæle, der trofast møder op med deres energi og store engagement til store og små arrangementer. Uden denne flok ingen Vennekreds på Fjordparken, derfor indstilles de til årets forening, de fortjener en skulderklap.
55
561

Afstemningen er afsluttet.