Dommerkomiteen

 

Dommerkomiteen består af Foreningssamvirket i Ringkøbing Skjern Kommune.

Foreningssamvirket er sammensat af 15 medlemmer fra et bredt udvalg af foreninger i Ringkøbing Skjern Kommune. De er valgt for en 2-årig periode. De 15 medlemmer er valgt af Foreningsrepræsentantskabet, som består af 1 medlem fra hver forening i Ringkøbing Skjern Kommune.