Thorsminde Fællesforening

Nomineret af: Lene Rønn Sørensen

I en lille by med få indbyggere er det svært at få besat alle bestyrelsesposter i foreningerne. Udfordringen bliver skal man lade foreningerne gå i opløsning eller tænke nye tanker.

I Thorsminde valgte nogle driftige unge mennesker at tænke nye veje. Hvordan kan vi opretholde de mange gode tilbud for borgerne og turisterne, hvis foreningslivet dør hen.

Resultatet blev en sammenlægning mellem Thorsminde Idrætsforening og Thorsminde Borgerforening som er blevet til Thorsminde Fællesforening.

Konceptet er en ny bestyrelse med ansvar for de mere overordnede byrelaterede opgaver såsom kontakt med kommunen om bl.a trafiksikkerhed, repræsentantskab i Vesterhavsklyngen, økonomi samt overordnede linjer for altivitetsgrupper.

Netop aktivitetsgrupperne er det nye foreningsstrukturen, her byder byens borgere ind på forskellige aktiviter de har lyst at gennemføre. Der er en tovholder i grupperne som selv finder nogle frivillige at arrangere sammen med.

Grupperne spænder bredt fra motorcykeltræf, havnefest, fiskedage, flaghejsning, vedligeholdelse af materiel, overnatnings arrangementer for børn, fællesspisning, holdidræt, Hook and Cook, snerydning og mm. Her kan både borgere og sommerhusejere være med, idet arbejdet slutter når opgaven er løst.

På denne måde har vi været over 100 personer involveret i at gennemføre en masse aktiviter for byen og er helt sikker på det er vejen frem.

Det vil være helt fantastisk st bliver anderkendt for at skabe liv og udvikling på trods af lavt befolkningsgrundlag.
41
501

Afstemningen er afsluttet.