Rækker Mølle Håndbold

Nomineret af: Jens Jacob Østergaard

Kære Dagbladet / Ringkøbing Landbobank

Årets Forening 2023
Rækker Mølle Håndbold vil gerne – under henvisning til Dagbladets og Ringkøbing Landbobanken opslag - komme i betragtning til Årets Forening 2023
Historikken
Rækker Mølle Håndbold er dannet af en fusion mellem Sædding/Astrup KFUM og Hanning-Bølling KFUM tilbage i 1976. Begge klubber havde stolte håndboldtraditioner og specielt Hanning-Bølling KFUM havde succes på seniorsiden med hold i danmarksserien og sloges i mange år med tætte og intense opgør mod Ikast KFUM, Hvide Sande KFUM, Højmark KFUM, Tarm-Foersum GF samt Skjern Håndbold om at have ”førertrøjen” i området. Ovenstående betyder også, at der er stolte traditioner for håndbolden i Rækker Mølle området og at nye generationer fra ”dengang” har taget over og yder et kæmpe stort stykke arbejde for håndbolden i dag

Tilbage i 2012 havde vi et visionsmøde omkring håndbolden i Rækker Mølle Mølle og hvor vi definerede, hvad vi gerne ville med sporten,- herunder vores mission, vision, værdigrundlag samt nøgleord om værdier – og disse vil vi gerne præsentere nedenfor

Mission
Rækker Mølle Håndbold vil være den lille håndboldklub med de store målsætninger

Vision
Rækker Mølle KFUM skal være håndboldklubben for alle. Fundamentet er breddeidrætten s amt det sociale og kammeratlige samvær i klubben. Hvor det er muligt, satses også på elite håndbold med fokus på størst mulighed succes og niveau for den enkelte håndboldspiller.

Værdigrundlag
Værdigrundlaget for Rækker Mølle Håndbold opnås gennem engagerede trænere, ledere, spillere og frivillige med en fast tro på, at vi som klub fortsat kan være os selv. Klubbens værdigrundlag er endvidere, at alle skal trives gennem udvikling sker gennem et godt socialt miljø, gensidig tillid og krav samt udveksling af kammeratskaber på kryds og tværs gennem klubben uanset alder og håndboldniveau. De værdier og den specielle ånd, som der i dag findes på og uden for banen værdsættes højt. Disse værdier ønsker vi at værne om gennem sportsligt kammeratskab

Klubbens nøgleord omkring værdier
• Engagement
• Klubfølelse
• Klub-vilje skaber resultater
• Socialt engagement
• Kammeratskab
• Bredde skaber elite
• Respekt for den enkeltes niveau

Vi er tro mod vores værdier på såvel ungdomssiden samt på seniorsiden og det har betydet rigtig meget for håndboldklubben,- specielt vores holdning til, at der skal være plads til alle og at breddeidrætten skaber eliten. Her i den nuværende håndbold sæson har vi hold i stort set alle rækker. I ungdommen har vi hold fra Leg med Bold (fra 4 år og ca. 30 små spillere), micro- og så ellers hold i næsten alle rækker til U19. På seniorsiden har vi 10 seniorhold fordelt med 1. Division Herrer, 2. Division Damer, 3. Division Herrer, 3. Division Damer og så øvrige 6 seniorhold. Vi er således – på specielt seniorsiden – blevet den absolut største klub i Ringkøbing- Skjern Kommune og oplever, at unge mennesker gerne vil deltage i vores fællesskab, som lige så meget handler om sammenhold og kammeratskab som håndbolden.

På ungdomssiden er vi meget opmærksomme på at få alle med og arrangerer åbne træninger mm. Konkret - for at vi opfylder vores målsætning indenfor ungdomssiden - har vi et omfattende årshjul, som vi er tro mod. Vi søger også for løbende uddannelse af vores ungdomstrænere,- det både gennem eksterne kurser samt gennem Trin-kurser gennem KFUM Idrætsforbund.

Konkret gør vi følgende i løbet af en håndboldsæson på ungdomssiden
• Maj/juni måned – der skal være styr på nye trænere til den kommende sæson
• Juni måned – vi arrangerer håndboldskole over 3 dage for alle i området og i 2023 var der
deltagere fra 10 forskellige klubber
• Juni/juli måned – deltagelse med ca. 20 unge trænere på KFUM´s Trinkurser
• August måned – afstemning af værdier og forventninger til trænere og holdledere
• August måned – møde med forældre for at afstemme forventninger
• August måned – opfølgning på unge som måske ikkelige er kommet i gang til ny sæson
• September måned – træningsweekend
• September måned – cykelsponsorløb
(Her skal alle deltage,- lige fra Leg med Bold og alle øvrige ungdomshold samt alle seniorhold)
• September måned – åbne invitationer til områdets skoler med tilbud om at prøve håndbolden
• September måned –Håndboldkaravanen,- deltagelse af 152 elever fra 0. til 3. klasse
• Oktober måned – planlægning af hvilke stævner som respektive hold skal deltage i
• December måned – stort julestævne
• Marts måned - afslutningsfest


Motivation af trænere,- primært ungdomstrænere &holdledere
• Vi fortæller om klubbens værdier og forsøger at understøtte den enkelte træner mest muligt
• Ungdomstrænere får udleveret tøjpakke
• Tilbud om kursus
• Hyggeaften for trænere
• Holdledere får udleveret skrivelse om vores forventninger
• Trænere får udleveret skrivelse om vores forventninger
• Erfarne trænere er mentor for de unge nye trænere
• Trænerne har mulighed for at få spillere op og ned efter de enkeltes niveau


Med denne beskrivelse af Rækker Mølle Håndbold håber vi at komme i betragtning til Årets Forening 2023. Vi er stolte over at have et meget stort aktivitetsniveau på såvel ungdoms- samt seniorsiden. En tildeling af prisen vil være en fantastisk anerkendelse af vores mange frivilliges store arbejde og samtidig også en anerkendelse af vores ungdomstræneres store indsats

Med venlig hilsen

Rækker Mølle Håndbold
v/formand Jens Jacob Østergaard
E-mail: rkm@rkm-haandbold.dk
Mobil: 2491 3089
1
225

Afstemningen er afsluttet.