Rækker Mølle Håndbold

Nomineret af: Thomas Bertelsen

EN GAMMEL OG VISIONÆR FORENING
Rækker Mølle Håndbold er dannet af en fusion mellem Sædding/Astrup KFUM og Hanning-Bølling KFUM tilbage i 1976. Begge klubber havde stolte håndboldtraditioner og specielt Hanning-Bølling KFUM havde succes på seniorsiden med hold i danmarksserien og sloges i mange år med tætte og intense opgør mod Ikast KFUM, Hvide Sande KFUM, Højmark KFUM, Tarm-Foersum GF samt Skjern Håndbold om at have ”førertrøjen” i området. Denne rivalisering betyder også, at der er stolte traditioner for håndbolden i Rækker Mølle-området, og at nye generationer fra ”dengang” har taget over og yder et kæmpe stort stykke arbejde for håndbolden i dag.
De mange kræfter, der gennem årene er lagt i foreningen resulterer i, at vi i dag har ungdomshold i næsten alle årgange fra ”Leg med bold” for de 4-årige til U19 drenge og piger. På seniorsiden har vi samlet set 9 hold, der spænder fra 1. division herrer og 2. division damer til serie 3 damer og herrer. En så stor tilslutning kan kun lade sig gøre med enorme frivillige kræfter på alverdens foreningsfronter.

Vi motiverer!
Uden vores trænere, holdledere og frivillige forældrekræfter var vi ingenting. Det gælder ikke kun på træningsbanen og udskiftningsbænken, men også i forhold til det administrative, sponsorarbej- det og økonomien. Det er vi hver dag meget bevidste om, det er derfor vigtigt for os som forening, at vi er i tæt dialog med de mange frivillige hænder, der i praksis holder klubben kørende med træninger, kampe, møder og det sociale liv - år efter år...efter år.
Det er vores erfaring, at frivillighed og trænergerningen for alvor blomstrer og bliver en livsstil, når det kommer naturligt indefra. Den slags sker ikke hen over natten, og vi er derfor meget opmærk- somme på fødekæden i forhold til nye trænere. Mange af vores dygtige ungdomsspillere bliver derfor i en tidlig alder tilbudt at være hjælpetrænere for vores alleryngste spillere. Her får de unge trænerspirer deres første erfaringer med trænergerningen. De udvikler sig hurtigt til gode rollemo- deller for de alleryngste spillere både i forhold til spillet og til trænergerningen. De mærker stolthe- den over at være den de yngste ser op til og lærer af, og ikke mindst glæden ved at se, at små nye spillere bliver dygtigere og fanger spillets forskellige elementer.
Som klub er vi samtidig meget opmærksomme på, at de unge trænere bliver guidet af rutinerede og erfarne trænere. Træneropgaven må ikke vokse de unge trænere over hovedet, så de bliver skræmt væk fra trænergerningen. De erfarne trænere tager ansvaret og sikrer, at de unge træne- re får passende udfordringer i forhold til at stå for udvalgte træningselementer, så de lidt efter lidt falder naturligt ind i rollen.

Vores trænere og frivillige er klubbens stærkeste ambassadører, og vi forsøger at motivere dem på mange måder:
• Vi fortæller om klubbens værdier og forsøger at understøtte den enkelte træner mest muligt
• Ungdomstrænere får udleveret tøjpakke
• Tilbud om kursus
• Hyggeaften for trænere
• Holdledere og trænere får udleveret skrivelse om vores forventninger
• Erfarne trænere er mentor for de unge nye trænere
• Trænerne har mulighed for at få spillere op og ned efter de enkeltes niveau
459
1274

Afstemningen er afsluttet.