Ringkøbing Y's Men's Club

Nomineret af: Klaus Rasmussen

Baggrunden for indstillingen er:

- Der leveres et stort stykke frivilligt arbejde af de ca. 35 medlemmer og deres ægtefæller for at fremskaffe
midler/penge til at dele ud til mange godgørende formål.
- Foreningen driver en genbrugsforretning for at fremskaffe penge, og den kører kun ved, at
medlemmerne og deres ægtefæller m.v. leverer et stort arbejdsfællesskab helt ulønnet og uselvisk.
- I 2022 lykkedes det Ringkøbing Y’s Men’s Club at kunne uddele over 550.000 kr. til lokale frivillige
foreninger, samt organisationer som hjælper udsatte eller trængende personer både nationalt og
internationalt.
- Foreningen er baseret på et kristent grundlag og har sit udspring fra KFUM/KFUK, hvorfor der også er et
godt samarbejde med de lokale kirkelige foreninger, spejderne, julehjælp m.v.
- Foreningen har som nævnt ca. 35 medlemmer som alle er meget modne (yngste mand 57 år) og
foreningen giver også et godt fællesskab og livsglæde for seniorerne.
14
172

Afstemningen er afsluttet.