Holmsland Skytteforening

Nomineret af: Bodil Schmidt

Indstilling af Holmsland Skytteforening til Årets Forening.

Kommer man en tirsdag i Holmsland Idræts- og Kulturcenter sidst på eftermiddagen, vil man opleve tilstrømning af små og store.
Deres vej går ned i centerets kælder. Det er her Holmsland Skytteforening har til huse.
Skytteforeningen blev grundlagt, da hallen blev bygget i 1983 og har i en periode været gået i dvale, indtil den igen blev aktiv omkring 2015. En gennemgående person i hele klubbens historie er Karsten Krægpøth, som har fungeret som formand i en årrække indtil 2020, hvor Jesper Hillebrandt overtog formandsposten. Foreningen har en aktiv bestyrelse som består af 5 personer og 2 suppleanter, som alle har en aktiv rolle stort set hver tirsdag på banen.

Foreningen råder over et 24m2 stort opholdslokale, som blev forvandlet fra en klassisk dunkel 80’er skydekælder til et lyst og venligt lokale i 2020. Derudover er der 4 skydebaner på 15m, som stort set er, som da de blev etableret tilbage i 80’erne. Banerne bruges til riffelskydning med kaliber 22 salonrifler, men er også godkendt til pistolskydning. Dog er foreningen ikke aktiv indenfor pistolskydning, da foreningens gamle pistoler desværre måtte destrueres pga. defekter.

Gennem de senere år er medlemstallet steget støt fra ca. 15 og op til 30 medlemmer i indeværende sæson.
Medlemmerne fordeler sig med 19 i alderen 7-16 år og 11 voksne. Blandt børnene er der 9 piger og 10 drenge. Det har betydet, at skydetiden om tirsdagen, de sidste to sæsoner, er blevet udvidet med 1,5 time, så det i alt er ca. 3 timer, der er åbent. På en rigtig god skydeaften afvikles der 27 skydninger, som hver består af 25 skud – så alt i alt 675 skud.
En flot udvikling for den lille aktive klub.

På en normal skydeaften sørger 5 hjælpere for at få afviklet skydningerne effektivt og sikkert. De sørger for tilstrækkelig hjælp og fokus på den enkelte skytte. 3 hjælpere på banen – 1 ved kasse/registrering og 1 til skivebedømmelse. Hver tirsdag forbruges 15 frivilligtimer. De mest erfarne børneskytter får også ansvar i foreningen ved at hjælpe til med skivebedømmelse eller pasning af kassen. Næste generation af frivillige unge mennesker skal på banen.

Gennem de seneste 2 sæsoner har klubben oplevet det, som skydning virkelig kan – nemlig at samle generationer til fælles konkurrence. Fra at gå fra udelukkende børneskytter er man gået til også at rumme voksenskytter – eller nærmere betegnet forældreskytter. Ikke mindre end 6 forældre skyder samtidigt med deres børn og konkurrerer om bedste resultat – om der er andre ting i spil vides ikke.
En anden ting, som skydning kan, er at hjælpe børn med udfordringer. Det kan være, man har svært ved at finde ro, holde fokus eller bare ikke er god til den gængse sportsgren, som alle andre brillerer i. Foreningen har flere eksempler på, hvordan skydningen har skabt ro, fokus, koncentration og har givet en succesoplevelse Man behøver ikke have topresultat målt på point, hvis man bare har haft en god oplevelse eller evt. har overgået sine egne tidligere resultater. Netop det at markere en personlig rekord er en ting foreningen har fokus på. Et foto af et smilende barn med skydeskiver i hånden på foreningens Facebook- og Instagramside giver også forældre og bedsteforældre del i barnets glæde.
På en skydeaften er der liv og glade dage i opholdslokalet, hvor ventende forældre- og voksenskytter nyder en kop kaffe og en snak, mens børnene hygger sig og venter på deres tur på skydebanen. Under seneste juleskydning var der samlet ikke mindre end ca. 45 personer i det lille opholdslokale – godt coronarestriktionerne er afskaffet.

De senere år er Holmsland Skytteforening også begyndt at deltage i diverse stævner i det vestjyske. Det giver børnene meget erfaring at besøge andre skydeanlæg, og ikke mindst prøve kræfter med de forskellige forhold foreningerne har rundt omkring.
Holmsland Skytteforening råder ikke over meget udstyr, men i forbindelse med en coronapulje fra DGI i 2021 lykkedes det at anskaffe en del skydehandsker og remme til brug for junior- og seniorskytter. Det har udløst en ihærdig indsats fra især juniorer for at maksimere resultaterne med det nye udstyr.
Foreningen har et ønske om anskaffelse af skydejakker til brug ved stævner. Jakker, som kan forbedre resultaterne med 5 point eller mere.
Skydning er en sport med stigende omkostninger til patroner, og da det primært er børn som medlemmer, har foreningen prioriteret at holde udgiften nede pr. barn, så det ikke er af økonomiske årsager, at skydning fravælges til fordel for anden sport. Men det gør også, at der ikke kan oparbejdes store likvide midler til indkøb af udstyr.
For at skaffe lidt ekstra frihed til indkøb af udstyr har foreningen de seneste år tilbudt Eventskydning, hvor firmaer, foreninger, familier eller venner m.m. kan leje banerne med instruktører til en dyst på skydefærdighederne. Det har allerede givet mange en rigtig god oplevelse og har ligeledes resulteret i et par nye medlemmer.
Drømmen kunne være at Holmsland Skytteforening kunne indkøbe et antal skydejakker og evt. et par pistoler til erstatning for de mistede. Det ville stille foreningens skytter bedre ved deltagelse i stævner og til træning.

Holmsland Skytteforening er en klub under fortsat udvikling - ledet af ansvarlige voksne, som sammen med sporten har skabt et fint fællesskab, hvor der er plads til konkurrence, smil og latter på tværs af generationerne.

Det er derfor med glæde og stolthed at kunne foreslå vores lokale skytteforening, som har til huse i Holmsland Idræts- og Kulturcenter, til Året Forening 2023.
Brug din stemme på Holmsland Skytteforening. Det kommer mange til gavn.
2541
5448

Afstemningen er afsluttet.