Helt klækkeriet

Nomineret af: Ebbe Stensberg Jensen

Mange frivillige gør hvert år et stort stykke arbejde med at stryge helt , klække æg og passe ynglen indtil de kan udsættes hen på foråret. Uden den kæmpe indsats ville Helten måske slet ikke være i Ringkøbing fjord mere. Det vil være en stor hjælp økonomisk og en skulderklap til de frivillige hvis foreningen vandt prisen

Foreningen Heltklækkeriet Ringkøbing og Stadil fjorde dækker hele Ringkøbing fjord fra Bork i syd til Ringkøbing i nord.

Processen omkring Heltklækkeriet:
Helt indfanges i Ringkøbing fjord v Nymindegab i december måned. Når heltene er indfanget bliver de strøget i Bjerregård, hvor Heltklækkeriet har et lille hus, hvor helt æggene passes ind til de klækker.

Der bliver strøget ca. 3 mill. æg. Heraf bliver de 250.000 stk. æg flyttet til Fiskerietshus i Hvide Sande. Her bliver de fodret i ca. 50 dage og når en størrelse på 3-5 cm.
De resterende æg bliver passet i Heltklækkeriet hus i Bjerregård til primo april hvor de er klækket og bliver udsat forskellige stedet omkring Ringkøbing fjord.

Omkring medio maj udsættes heltyngel fra Fiskerietshus i Hvide Sande 2 steder i Ringkøbing fjord - Vinterleje havn og Vonå ved Ringkøbing.

Der er flere af fiskeri- og fritidsfiskerforeningerne omkring Ringkøbing fjord der bidrager til driften af Heltklækkeriet.
Ellers får Heltklækkeriet en procentdele af omsætning af helt fra fiskeriauktionen i Hvide Sande samt fra Fiskeplejemidler.

Vi er ikke bekendt med hvor mange helt fritidsfiskerne fanger i Ringkøbing fjord, men der modtages årligt 20-30 tons helt på fiskeriauktionen i Hvide Sande fra bi- og erhvervsfiskere i Ringkøbing fjord.

Fisken Helten er en lokal delikatesse, da den hovedsageligt bliver fanget i Ringkøbing fjord.
Heltklækkeriet har fungeret siden ca. 1980, hvor heltbestanden næsten var uddø.
Vandkvaliteten i Ringkøbing fjord er, pga. okker, for dårlig til at helten kan reproducere sig selv.
Så - skal der i fremtiden være helt i Ringkøbing fjord er det nødvendigt at Heltklækkeriet forsætter deres arbejde, som bl.a udføres af mange frivillige.
789
2932

Afstemningen er afsluttet.