Fjordsvømmer og vinterbadeklubben Neptun

Nomineret af: Ulla Kirkegård

Jeg indstiller Fjordsvømmer og Vinterbadeklubben Neptun til Årets Forening. Bestyrelsen arbejder benhårdt for at skabe grobund for, at ca. 130 medlemmer kan få nogle fantastiske oplevelser i fjorden, saunaen og nu også snart i klubhuset. Klubben er stiftet i 2017 og der arrangeres saunagus, jule- og nytårsbad og alle ikke-medlemmer har mulighed for at prøve vinterbadning og sauna for et symbolsk beløb. Bestyrelsen fortjener anerkendelse for deres arbejde, der skaber sammenhold, hygge og nye bekendtskaber på kryds og tværs. Fremadrettet er der ønske om at gøre en større indsats for at tilgodese fjordsvømmerne, hvorfor et økonomisk bidrag kunne være rigtig kærkomment. Endnu engang tak til bestyrelsen for alle de fantastiske oplevelser i vores skønne natur til gavn for både krop og sjæl.
51
303

Afstemningen er afsluttet.