Disc Golf - Vest

Nomineret af: Søren Jakobsen

I en tid hvor det generelt er svært at holde på medlemmerne i foreningerne, viser DGV vejen. Et billigt kontigent der ud over en T-shirt giver adgang til netværk af mennesker der ønsker at være en del af en af de hurtigste voksende hybridsportsgrene i verden.
At kunne samle medlemmer på tværs af kommunegrænser, klasseskæl, handicaps, alder og politiske overbevisninger er en sjælenhed som understrege hvorfor foreningslivet er så vigtigt for vores samfund. Lykkes det så i DGV på grund af sportens særpræg eller på grund af foreningens tilgang til at skabe et miljø der indkluderer eliten og pro turneringer helt til nystartede medlemmer med træning og oplæring af andre medlemmer. Svaret skal nok findes i at det er tænk som folkets sport og mangfoldigheden i at der findes så mange forskellige muligheder i klubben for at medlemmerne kan være med til at udvikle sporten lokalt. Lige fra dem der tager ud og agerer spotter til turneringer, dem der står for træning, dem samler dics i søerne, dem er fælder træer, dem er hjælpe med etablering af bane i Videbæk, dem der henviser nye spiller til klubben, dem der forsøger med nye tiltag til at udvikle sportens rammer ved at inddrage golfbaner, dem der laver drone optagelser, dem der altid byder folk velkomne på et kort, dem der hjælper alle de folk der kommer på banerne til passe på hinanden og naturen. Jeg kunne blive ved. Vi har meget at være stolte af i DGV og det er alles fortjeneste men det bliver ikke til noget hvis der ikke er nogen der går forrest og hiver i trådene. Et kæmpe tak til bestyrelsen for det fine arbejde i 2022

Foreningen består af nogle ildsjæle som smider utroligt mange timer, i forbindelse med at vedligeholde banerne i RKSK & Herning kommune; Momhøje v. Kibæk, Videbæk banen, Kibæk banen, Skibbild Nøvling banen, Vorgod Barde, m.fl.
39
201

Afstemningen er afsluttet.