Det danske spejderkorps

Nomineret af: Betina Mogensen

DDS er en lille spejdergruppe på 4 grene med start i 0 klasse og frem til voksen alderen. Hvor man til sidst har mulighed for at blive lederassistent eller leder.
De har en hytte ved navn Træstubben lige op af amtmandens allé. Huset benytter de ikke så meget, men til gengæld bruger de skoven og deres egne ude arealer til at lære om naturen og deres forskellige færdigheds mærker. Fx sav, dolk, økse bevis osv.
De udvikler unge mennesker til at kunne klare sig selvstændig men også i et fællesskab.
Mange af tingene læres gennem leg og gruppearbejde i form af patruljer. I en patrulje kan man ikke løse opgaven alene, men som et team hvor det er vigtig at man følges ad inden man kan få opgaven. Ved dette lære de om fordele ved hinandens forskelligheder, styrke af sammenholdet, støtte hinanden til udholdenhed, at ingen skal stå alene og om det gode venskab.
Spejderen lære om naturen, hvad den kan bruges til, hvordan man overlever i den og hvordan man orientere sig i den. Samt hvordan de kan være med til at passe på naturen.
De får kendskab til klima, energi og bæredygtighed igennem forskellig sjove aktiviteter.
Man lære om morsekoder, blindskrift, spejd-kode, A-K kode osv
Ligeledes lære man om knob så man kan bygge ting i naturen og hejse et flag.
Spejderen lære om båltyper, optænding af bål, madlavning over bål og at lave lejerbålshygge med med sang og underholdning.
Sidst men ikke mindst lære man om førstehjælp i alle niveauer alt efter alder.
Lige nu arbejder de 3 mindste grene af spejder på morskoder, bliv tryg i mørket, kortlægning og at lære at gå i patruljer. Dette gøres blandt andet ved et detektiv løb og byg af et alarm system.
Alt imens de stor lige har overstået deres øksemærke. Sideløbende med at de er i gang med båltyper og forskellig eksperimenter om hvordan man kan tænde et bål.

De fortjener at vinde fordi de er med til at gøres vores unge mennesker stærke i forskellige sociale relationer, gør dem selvstændig i mange områder og bevidste om vores klima og hvad de kan gøre for at hjælpe til.
At vinde vil gøre dem i stand til at udvide horisonten til hvad der ellers kan tilbydes i grenene evt i form at en læringsekspedition på tvær af grenene.
39
305

Afstemningen er afsluttet.